Yêu không dám nói


Hạng 1: Ma Kết

Hạng 2: Sư Tử

Hạng 3: Bạch Dương

Hạng 4: Thiên Yết

Hạng 5: Song Tử

Hạng 6: Song Ngư

Hạng 7: Nhân Mã

Hạng 8: Thiên Bình

Hạng 9: Thủy Bình

Hạng 10: Xử Nữ

Hạng 11: Kim Ngưu

Hạng 12: Cự Giải

tinh_yeu

Advertisements