BẢNG XẾP HẠNG “NỤ CƯỜI” CỦA12 CHÒM SAO


 BẢNG XẾP HẠNG “NỤ CƯỜI” CỦA12 CHÒM SAO  

* CƯỜI TƯƠI NHẤT :

 1. – SONG TỬ
 2. – BẢO BÌNH
 3. – BẠCH DƯƠNG
 4. – SƯ TỬ

* CƯỜI ĐỂU NHẤT :

 1. – THIÊN BÌNH
 2. – SONG NGƯ
 3. – CỰ GIẢI
 4. – NHÂN MÃ

* CƯỜI HIỀN NHẤT :

 1. – BÒ CẠP
 2. – KIM NGƯU
 3. – XỬ NỮ
 4. – MA KẾT

  934915_173791192783386_2028429773_n

Advertisements