Ai thích kết hôn nhất


Ai thích kết hôn nhất 

Hạng 1 : Cự Giải

Hạng 2 : Song Ngư
Hạng 3 : Xử Nữ
Hạng 4 : Kim Ngưu
Hạng 5 : Ma Kết
Hạng 6 : Sư Tử
Hạng 7 : Thiên Yết
Hạng 8 : Nhân Mã
Hạng 9 : Thiên Bình
Hạng 10 : Song Tử
Hạng 11 : Bạch Dương
Hạng 12 : Thủy Bình.

600353_399161163468634_1859513683_n

Advertisements