6 căn bệnh trong yêu đương thường gặp của các chòm sao


[ 6 căn bệnh trong yêu đương thường gặp của các chòm sao ]

Bệnh thứ 1:
Bệnh trẻ con : Cự Giải , Thiên Bình , Song Ngư .

Bệnh thứ 2:
Bệnh không có nguyên tắc : Song Ngư, Nhân Mã, Thủy Bình .

Bệnh thứ 3:
Bệnh mê trai/dại gái : Thiên Bình , Thiên Yết , Song Ngư .

Bệnh thứ 4:
Bệnh lo sợ được mất : Xử Nữ , Thủy Bình , Cự Giải .

Bệnh thứ 5:
Bệnh dính chặt : Kim Ngưu , Bạch Dương , Thiên Yết .

Bệnh thứ 6:
Bệnh trong mắt chỉ biết có người yêu : Ma Kết , Xử Nữ , Sư Tử

anh-dep-ve-tinh-yeu-30

Advertisements