Xếp hạng sao NAM và chỉ số “mê mụi” khi yêu


♥ Xếp hạng sao NAM và chỉ số “mê mụi” khi yêu:

Thiên Yết : Gặp 1 người yêu 1 người

Xử Nữ : Gặp 3 người yêu 2 người

Kim Ngưu :Gặp 2 người yêu 1 người

Ma Kết :Gặp 3 người yêu 1 người

Cự Giải :Gặp 4 người yêu 1 người

Sư Tử :Gặp 5 người yêu 1 người

Bạch Dương :Gặp 6 người yêu 1 người

Thiên Bình : Gặp 7 người yêu 1 người

Thủy Bình : Gặp 7 người yêu 1 người

Song Ngư :Gặp 8 người yêu 1 người

Song Tử : Gặp 10 người yêu 1 người

Nhân Mã :Đánh chết cũng chỉ yêu 1 người

946748_171200373042468_1032387339_n

Advertisements