Xếp hạng mức độ thủy chung của 12 sao


[Xếp hạng mức độ thủy chung của 12 sao]

Hạng 1: Kim Ngưu

Hạng 2: Cự Giải

Hạng 3: Xử Nữ

Hạng 4: Ma Kết

Hạng 5: Thiên Yết

Hạng 6: Thủy Bình

Hạng 7: Song Tử

Hạng 8: Nhân Mã

Hạng 9: Bạch Dương

Hạng 10: Sư Tử

Hạng 11: Thiên Bình

Hạng 12: Song Ngư
941443_171932746302564_97173362_n

Advertisements